Turistička agencija ‘Promotiv travel’

Straža 102, 51216 Viškovo, Hrvatska
Agencija je upisana u Upisnik turističkih agencija pri Ministarstvu turizma Republike Hrvatske

OIB: 38581292951, 12720518222
MBS: 97180246
ID KOD: HR-AB-51-08010011482

GDPR je Opća uredba o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine i predstavlja najznačajniju promjenu vezanu uz zaštitu osobnih podataka u posljednja dva desetljeća. Dizajnirana i izvedena je na takav način da u potpunosti ispunjuje potrebe digitalnog doba. Cilj GPDR-a jest standardizirati zakone o zaštiti podataka na području Europske unije i time pružiti pojedincima veća i konzistentnija prava vezana uz pristup i kontrolu njihovim osobnim informacijama.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Ova politika privatnosti odnosi se na sve osobe, pravne i fizičke, s kojima  Promotiv travel stupa u kontakt i na sve njihove osobne podatke, a u skladu sa pozitivnim zakonima Republike Hrvatske te u skladu sa odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. – Opća uredba o zaštiti podataka, poznata i kao GDPR.

ZAŠTITA PODATAKA

Turistička agencija Promotiv travel obvezuje se na zaštitu osobnih podataka svih klijenata na način da prikuplja samo nužne podatke koji su neophodni za ispunjenje naših obveza. Informiramo klijente o načinu korištenja prikupljenih podataka i dajemo na izbor mogućnosti upotrebe podataka, uključujući i mogućnost izbora za marketinške svrhe.

Svi podaci klijenata i partnera se strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Promotiv travel agencije odgovorni su poštovati načela zaštite privatnosti.

Naša e-mail adresa, stalno dostupna, za upite obrade, vođenja i zaštite podataka je:  info@promotiv-turizam.hr

Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam Vi želite dati ili one koji su neophodni kako bismo Vam pružili i/ili unaprijedili usluge. Prikupljamo podatke potrebne i propisane zakonima vezano u našu djelatnost, podatke potrebne za poslovne ponude i ugovore te u svrhu direktnog marketinga.

Prikupljamo izravne osobne podatke kao što su ime i prezime, adresa, broj telefona/ mobitela, e-mail adresa, godina rođenja i ostali potrebni podaci. Podaci se prikupljaju prilikom on-line prijave za sudjelovanje na nekom od evenata kojega organizira turistička gencija Promotiv travel.

Svi prikupljeni podaci zaštićeni su u internoj bazi Google tablica koju koristimo za informiranje prijavljenih sudionika eventa o detaljima događaja (mjesto i vrijeme okupljanja, itinerar događaja, pravilnik o natjecanju i sl.). Sve baze su zaštićene zaporkom i lozinkom.

Za potrebe izdavanja računa u slučaju naplate kotizacije ili kupnje izleta/ paket aranžmana dodatno se prikupljaju podaci: adresa stanovanja i OIB.

Vaši osobni podaci će se koristiti isključivo u svrhu poslovanja agencije Promotiv travel, kao i za  upravljanje, podršku i dobivanje povratnih informacija o pruženoj usluzi.

Promotiv travel nikada neće dijeliti ili prodavati Vaše osobne podatke poslovnim suradnicima koji ih namjeravaju iskoristiti za izravne marketinške svrhe, osim ako nam niste dali izričito dopuštenje za to.

KAKO PRIKUPLJAMO OSOBNE PODATKE

Promotiv travel prikuplja Vaše osobne podatke u sljedećim slučajevima:

 • Ukoliko nas izravno kontaktirate putem internetske stranice promotiv-turizam.hr ili promotiv.com.hr kako biste zatražili informacije ili ponudu za naše proizvode ili usluge;
 • Ukoliko od nas kupite uslugu;
 • Ukoliko odgovorite na naše izravne marketinške kampanje, na primjer ispunjavanjem forme za unos podataka na našoj internetskoj stranici;
 • Ukoliko nam naši partneri dostave vaše podatke na dozvoljen način;
 • Ukoliko ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.

KAKO SE VAŠI PODACI MOGU KORISTITI

 • Korištenje osobnih podataka u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka mora biti opravdano temeljem jedne od pravnih osnova
 • Vaši osobni podaci koristit će se za obradu ponuda, prodaju i usluge
 • Pružanje osobnih podataka u svrhu prodaje i usluga predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to će utjecati na ispravno izvršenje ili ga čak onemogućiti
 • Promotiv travel prikuplja kontaktne podatke, osobne podatke i interese, informacije o ponudama, pruženim uslugama te ih može koristiti kako bi procijenio koje novosti i ponude vas najvjerojatnije zanimaju te vas kontaktirao u vezi s tim ponudama u skladu s vašim interesima.

Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te Promotiv travel poduzima sve mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

VAŠA PRAVA NA ZAŠTITU PODATAKA I PRITUŽBE TIJELU ZA ZAŠTITU PODATAKA

Ako imate ikakvih pitanja u vezi upotrebe vaših podataka, kontaktirajte nas na e-mail: info@promotiv-turizam.hr

U SVAKOM TRENUTKU IMATE PRAVO:

 • tražiti nas da vam pružimo dodatne informacije o načinu na koji koristimo vaše podatke
 • tražiti da se podaci koje smo o Vama prikupili prenesu („pravo na prenosivost podataka“) Vama ili trećim osobama u skladu s pozitivnim zakonima Republike Hrvatske
 • tražiti nas da ispravimo sve netočnosti u podacima koje imamo
 • tražiti nas da izbrišemo („pravo na zaborav“) sve podatke na koje više nemamo zakonsku osnovu za upotrebu
 • u slučajevima gdje se obrada temelji na suglasnosti te vezano za svaki direktni marketing možete povući svoju suglasnost s učinkom u budućnosti kako bismo prestali s takvom određenom obradom
 • dati prigovor na svaku obradu uključujući profiliranje koja se temelji na legitimnom interesu zbog vaše specifične situacije, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka
 • tražiti nas da ograničimo način na koji koristimo vaše podatke, npr. dok se prigovor obrađuje
 • pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agencija za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr)

POSTUPANJE PO POVREDAMA OSOBNIH PODATAKA

Promotiv travel po utvrđenoj povredi bez nepotrebnog odgađanja u najkraćem mogućem roku izvješćuje nadležno tijelo o povredi osobnih podataka izvješćem koje sadrži sve potrebne informacije sukladno Uredbi, osim ako postoji vjerojatnost povrede prava i slobodo pojedinca te se u tom slučaju obavješćuje pojedinac i/ili nadležne službe.

Prestanak korištenja Vaših osobnih podataka možete zatražiti putem e-maila: info@promotiv-turizam.hr ili pismenim putem na adresu obrta.