ŠPILJA LOKVARKA

Špilja Lokvarka

Špilja Lokvarka najveća je špilja Gorskog kotara. Sa svojih 1200 metara dužine i 140 metara visine od najviše do najniže točke istraženog dijela ubraja se među najveće spilje Hrvatske, namijenjene i uređene za posjet turista. Ulaz u špilju otkriven je slučajno 1911. godine, prilikom vađenja kamena u manjem kamenolomu.

Uređenim i osvjetljenim stazama i stepenicama moguć je posjet u nekoliko dvoranskih prostora sve do podzemnog jezera. Prirodna podjela špilje je na četiri galerije u kojima se nalaze brojni spiljski kameni ukrasi. Tri su galerije otvorene za posjetitelje dok je četvrta, koja je zadnja otkrivena, sačuvana u svom izvornom obliku. Temperatura u spilji je cijele godine oko 8 °C, a biljni i životinjski svijet do sada još nisu potpuno istraženi. Špilja se odlikuje lijepim sigastim ukrasima, osobito saljevima, kao i endemičnom špiljskom faunom. Među špiljskim životinjama izdvajaju se podzemni pauk Parastalita stygia, dvojenoga Bracydesmus inferus inferus, podzemni kornjaši Thyphlotrechus bilimeki i Parapropus sericeus stilleri, podzemna pijavica i drugi.