UVJETI KORIŠTENJA

Sadržaj stranice Promotiv-turizam.hr zaštićen je autorskim pravima. Podaci i informacije objavljeni na web stranici http://www.promotiv-turizam.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez odobrenja uredništva portala ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Promotivu ili bilo kojoj trećoj strani.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na stranici Promotiva mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika i na njihovu vlastitu odgovornost uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Ukoliko je odobrenje dano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke i informacije koji se odnose na autorsko pravo.

U slučaju neovlaštenog i/ili protuzakonitog korištenja podataka i informacija, osoba koja se njima koristi podliježe Zakonu o autorskim pravima.

Promotiv se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje stranice Promotiv-turizam.hr za bilo koje radnje korisnika/posjetitelja uporabom ili zlouporabom sadržaja na stranici Promotiv-turizam.hr, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja stranice Promotiv-turizam.hr

Promotiv-turizam.hr se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost svojih korisnika i posjetitelja. Promotiv-turizam.hr može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime i e-mail adresa, samo ukoliko iste korisnik dobrovoljno iznese na web stranici Promotiv-turizam.hr. Navedeni podaci će se koristiti radi što kvalitetnijeg pružanja svih usluga i neće biti dostupni trećoj strani bez pristanka korisnika.

Promotiv-turizam.hr nije odgovoran za sadržaj stranica oglašivača na ovoj web stranici, te ni za kakvu štetu nastalu reklamiranjem na njoj.

Promotiv zadržava pravo izmjena uvjeta korištenja.